Theresia Hebenstreit

1950 urodzona w Wiesbaden
1979 – 1982 studia na Wyzszej Szkole Zawodowej w Wiesbaden i w Anglii
1983 otwarcie wlasnego warsztatu
1988 – 1997 przewodniczaca Izby Rzemieslniczej Rzemiosla
Artystycznego w Hesji
1995 - 2000 studia na Uniwersytecie w Moguncji, Historia i Antropologia Sztuki
1998/99 Wyzsza Szkola Zawodowa w Koblencji, profesura zastepcza i kierownictwo Instytutu Ceramiki w Höhr-Grenzhausen