Publikacje

1991 Katalog „Neue Irdenware“, Siegburg.
02/93 Kunsthandwerk u. Design (Rzemioslo Artystyczne i Design), Frechen, S.22 f.
04/94 Art Aurea, Ulm, S.72 f.
04/96 Neue Keramik (Nowa Ceramika), Berlin S.212 f.
1996 Who’s Who w Contemporary Ceramic Arts. Monachium 1996. S.256
2000 Katalog EINMALFÜNFZIG (PIECDZIESIAT), Wiesbaden
2001 Michael Flynn, Wydawnictwo: Deramics Figures: S.95.
02/03 Neue Keramik (Nowa Ceramika), Berlin, S. 14 f.